Vaikuttavuus tarkoittaa sitä, että saadaan aikaan hyviä muutoksia hyvinvoinnissa, ympäristössä tai yhteiskunnassa. Vaikuttavuustyö on työtä, joka on etukäteen suunniteltu ja sen tavoitteena on positiivinen vaikutus.

Millainen on yhteiskunta, jossa me elämme? Kuinka voisimme tehdä siitä paremman paikan tulevaisuudessa? Uteliaisuus ja avoin mieli auttavat huomaamaan maailman epäkohdat ja aloittamaan muutoksen.

DocPoint IMPACT uskoo, että yhteisön, yksilöiden ja julkishallinnon yhteistyöllä voimme saavuttaa positiivisia vaikutuksia. Teemme yhteistyötä dokumenttielokuvantekijöiden, vastuullisten yritysten, tiedeyhteisöjen, tukijoiden, median edustajien, päättäjien ja aktiivisten kansalaisten kanssa. Tavoitteenamme on käsitellä tärkeitä yhteiskunnallisia ja globaaleja aiheita yhdessä. Rakennamme siltoja kouluttamalla elokuvantekijöitä sekä järjestämällä kaikille avointa ja ilmaista IMPACT -päivää. IMPACT -päivässä esitellään dokumenttielokuvia, jotka etsivät kumppaneita ja tukijoita elokuvan vaikuttavuuustyöhön. Tervetulleita ovat kaikki, joita yhdistää halu toimia yhdessä sosiaalisten, yhteiskunnallisten ja ympäristöön liittyvien asioiden kohentamiseksi.

Tapahtuma on hedelmällinen kohtaamispaikka yhdistyksille, järjestöille, yrityksille, säätiöille sekä tiedeyhteisölle ja aktiivisille kansalaisille. 

Uskomme dokumenttielokuvien voimaan vaikuttaa ihmisiin ja siihen, että yhteisöllisyyttä lisäämällä voimme ratkaista tulevaisuuden haasteita.