Vaikutetaan yhdessä

On erilaisia tekoja, pieniä ja isoja. Tekoja pitää vain olla tarpeeksi, että yhteiskunnassa tapahtuu muutos.

Perustuuko organisaatiosi liiketoiminta arvoille ja tavoitteille, jotka liittyvät yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun? Ovatko kestävää kehitystä edistävä yritysvastuu ja toiminnan sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset teille tekoja, joihin etsitte kumppaneita?

DocPoint IMPACT tavoittelee yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista yhdessä dokumenttielokuvien ja muiden toimijoiden kanssa. Juuri sinulla tai organisaatiollasi voi olla sellaista tietoa tai kontakteja, jotka voivat edesauttaa laajemman kokonaisuuden eteenpäin viemistä kohti parempaa tulevaisuutta.

Miten minä tai organisaationi voisi konkreettisesti osallistua? 

  • Voinko esitellä kaksi tuntemaani ihmistä toisilleen?
  • Voinko tarjoutua järjestämään näytöksen valmiista IMPACT-elokuvasta?
  • Voinko jakaa ja selventää oman alani tutkimustietoa?
  • Voisinko käyttää elokuvaa opetuksen tukena?
  • Onko minulla asiantuntijatietoa, jota voin jakaa?
  • Tunnenko vaikuttajia tai onko minulla itselläni vaikutusvaltaa edistää elokuvien teemojen asioita?
  • Voinko antaa ammattitaitoni käyttöön väliaikaisesti ilman palkkiota?

Meitä yhdistää usko positiiviseen muutokseen, joten on aika koota voimat yhteisen verkoston avulla ja tehdä yhdessä hyvää! Liity verkostoon!