Vaikutetaan yhdessä!

Vaikutetaan yhdessä!

Perustuuko organisaatiosi liiketoiminta arvoille ja tavoitteille, jotka liittyvät yhteiskunnallisten tai maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisuun?

Ovatko kestävää kehitystä edistävä yritysvastuu ja toiminnan sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset teille tekoja, joihin etsitte kumppaneita?

Toimintojaan keskittävä ja kasvattava kulttuuritoimiala ja yhdistystoiminta ovat merkittävä yhteiskunnallinen voima muiden toimijoiden rinnalla.

M
eitä yhdistää usko positiiviseen muutokseen, joten on aika koota voimat yhteisen verkoston avulla ja tehdä yhdessä hyvää!

Ota meihin yhteyttä ja mietitään, miten se toteutetaan.